Man-hinh-4-3inch-taplo-gap

Màn hình để taplo 4.3inch kiểu gập

Màn hình đặt bề mặt táp lô của xe loại 4.3inch gập gọn lên xuống được.

Dùng để xem hình ảnh của camera lùi, hoặc camera tiến đôi khi lại thích dùng xem DVD cũng được.

Kích cỡ từ 4.3inch đến 5inch. Thường là 4.3inch sẽ giúp khoản trống kính lái không bị chật chội che mất tầm nhìn.

mh-4inch3-taplo